triangle dotted-square solid-square circle

Ako to prebieha

 1. Poskytneme vám informácie

  Všetky potrebné informácie o investícii vám poskytneme na osobnom stretnutí, telefonicky alebo inou formou, ktorá vám vyhovuje. Stačí nás kontaktovať.

 2. Spolu si nastavíme podmienky

  V závislosti od výšky plánovanej investície zvolíme najvhodnejšiu formu investície, jej dĺžku trvania a spôsob zabezpečenia. V roku 2021 sme vyplatili výnos 11,62 % p.a., za rok 2022 až 15,21 % p.a.

 3. Zrealizujeme prevod a zabezpečenie

  Po podpise investičnej zmluvy zriadime vo váš prospech dohodnutú formu zabezpečenia investície, potom nasleduje prevod investičných prostriedkov na náš účet.

 4. Výnos vyplácame pravidelne

  Každý mesiac vám na váš účet zašleme výnos z investície za daný mesiac.

 5. Na želanie konverzia na akcionára

  Hneď ako budeme pripravení prijať nových akcionárov, ako existujúci veriteľ získate prednostné právo na úpis akcií. Očakávaný ročný výnos po konverzii na akcionára je na úrovni cez 25 % p.a. O tejto možnosti budeme veriteľov včas informovať.

 6. Na želanie aj predčasné splatenie

  V prípade, že budete z akýchkoľvek dôvodov potrebovať predčasné splatenie vašej investície, stačí nás kontaktovať. Vždy sa posnažíme vyjsť vám maximálne v ústrety.